Disclaimer                  

Algemene voorwaarden             

Gasleidinginspectie gasleiding LEIDING onstwedde scios mulder keuring inspectie gas brander ketel stoomketel stoom ventilator dakventilator rosenberg mark wtw luchtverwarming stralingsverwarming lucht straling luchtverwarmer wtw-unit kdv epn industrieel industriële utiliteit ventilatie verwarming MHR GSD GNSD GSE GNSE GS+ Infra Infra Line EBI PI PO

© M.I.B. 2012

Gasleiding inspecties

Met ingang van 1 april 2010 is het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties van kracht geworden. Onderdeel van de BEMS is de keuring van de brandstof-toevoerleidingen. Dit omvat de gasleidingen van grote installaties, maar ook van cascade installaties met een totaal opgesteld vermogen van 100 kW of meer.  Niet alleen de gasleidingen zijn keuringsplichtig, maar ook de olietoevoerleidingen. Vandaar dat er wordt gesproken over brandstoftoevoerleidingen.
De uitvoering van de inspectie op brandstoftoevoerleidingen is ondergebracht in de Scios richtlijnen scope 7. Deze scope is onderverdeeld in twee verschillende scopes, namelijk scope 7A en scope 7B.

Scope 7A: Toegepast bij gebouwgebonden leidingen en lichte industrie met een gas-druk ≤0,5 bar.
Scope 7B: Toegepast bij leidingen voor industriële installaties met een gasdruk >0,5 bar.

Net als bij een toestelkeuring kent de brandstoftoevoerleiding inspectie ook twee soorten keuringen:
§
EBI (Eerste Bijzondere Inspectie)
§
PI (Periodieke Inspectie).
Tijdens een EBI zal de leiding voor de eerste keer worden gekeurd. Hierbij zal de leiding en eventuele appendages  getoetst worden of deze conform de voorschriften met betrekking tot veiligheid en milieu is ontworpen, geplaatst en beproefd. Ook de omgeving van de leiding wordt getoetst. De resultaten van deze keuring, samen met de resultaten van een drukproef worden weergegeven in een basisverslag, welke de leidraad voor de aansluitende PI zal zijn.
Tijdens de PI wordt gecontroleerd of de brandstoftoevoerleiding nog voldoet aan de gegevens zoals deze zijn weergegeven in het basisverslag. Tevens zal een lichte visuele keuring plaatsvinden, dit betreft de staat van de leiding en een controle op de werking van de appendages.

Bij een installatie dat valt onder de voorwaarden van de scope 7A zal een inspectie één keer per 4 jaar plaatsvinden, waarbij om de 4 jaar (dus één keer per 8 jaar) een drukproef uitgevoerd dient te worden.  Bij een scope 7B installatie is de keuringsfrequentie beduidend anders. Hierbij dient de leiding en appendages elk jaar geïnspecteerd te worden, waarbij een drukproef één keer per 5 jaar wordt uitgevoerd.

Klik hier voor het downloaden van de technische documentatie of flyer